2014-11-24 Besök från Kina

Den 24 november får JO besök från the State Bureau of Letters and Calls från Kina, som är en tillsynsmyndighet med tillsyn över offentliga myndigheter på lokal och central nivå i Kina. Myndigheten tar emot klagomål och förslag från medborgarna

Senast uppdaterad 2014-11-19