2015-01-14 Studiebesök med deltagare från bl.a. Australien, Storbritannien och Tyskland

Den 14 januari 2015 tar JO emot en grupp om 20 utländska studenter från Australien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Nederländerna, Polen och Nya Zeeland. Besöket ingår som en del av kursen ”Introduction to Swedish Law” vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad 2014-12-22