2016-04-19 Besök från Bahrain

Den 19 april får JO besök av ombudsmannen i Bahrain. Bahrains ombudsman, en myndighet under Inrikesministeriet, tillsattes 2013 och är den första ombudsmannainstitutionen i regionen. Myndigheten jobbar främst med polis och fängelser.