2016-05-03 Besök från ODIHR

Den 3 maj får JO besök av ODIHR (OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter). Delegationen är intresserad av JOs tillsyn över frågan om församlingsfrihet (mötesfrihet) och JOs klagomålshantering på detta område.