2016-05-11 Besök av Ombudsperson Institution in Kosovo

Den 11 maj får JO besök av Ombudsperson Institution in Kosovo, inom ramen för Europarådets projekt ”Support to the Implementation of European Human Rights Standards and the Reform of the Ombudspersons Institution implemented in Kosovo”. Syftet med besöket är att lära sig om JOs struktur, mandat och arbetsmetoder.