2016-09-02 Besök från Sydkorea

JO besöks av en delegation bestående av 20 ”deputy directors of local governement” som går ett program/utbildning för juniora ledare anordnat av  LOGODI (ett utbildningsinstitut under Inrikesministeriet i Sydkorea). Syftet med besöket är att lära sig om JO:s arbete och roll.