2016-09-21 Besök från Montenegro

Besök under två dagar av Ombudsmannen i Montenegro inom ramen för ett projekt finansierat av Europarådet och EU. Delegationen är särskilt intresserad av JOs tillsyn över domstolarna och tillsynen över institutioner där ungdomar hålls frihetsberövade.