2017-05-09 Besök från Vitryssland

Besök från Vitryssland av en grupp människorättsförsvarare, anordnat av Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. Gruppens huvudfokus är fängelsebevakning och arbete med fall av kränkningar av frihetsberövade personers rättigheter i Vitryssland.