2017-05-24 Besök från Kina

Besök den 24 maj 2017 av en kinesisk forskare som forskar om informationsfrihet i Tyskland. Som en del av hennes jämförande studier av informationsfriheten i Sverige ska hon besöka JO för information och samtal med JO Cecilia Renfors.