2018-09-26 Besök från Ukraina

En ukrainsk delegation bestående av 15 representanter från olika ukrainska kommuner besöker JO den 26 september inom ramen för Folke Bernadotte akademiens projekt om rättsstatens principer i offentlig förvaltning, med särskild fokus på insyn och transparens, ansvarsutkrävande, rätten att överklaga, legalitet och tillgänglighet.