2019-04-09 Besök från Belgien

JO får besök av två belgiska polischefer samt från tre tjänstemän från avdelningen för särskilda utredningar vid den svenska polisen, för information och samtal om JO:s arbetet med tillsyn över polismyndigheten.