2019-05-17 Besök från Guatemala

Besök från Guatemala av MR-ombudsmannnen/åklagaren i Guatemala (El procurador de derechos humanos). Besöket genomförs inom ramen för Sida och uppbyggnaden av intuitioner som stöd för att främja yttrandefriheten.