2019-11-26 Besök från Estland

Estlands Justitiekansler, med support från Mobility Programme for Public Administration, Nordiska rådet, besöker JO i tre dagar med start den 26 november. Besöket är inriktat på JO:s administrativa funktioner.