2019-11-25 Besök från Estland

Estlands Justitiekansler, med support från Mobility Programme for Public Administration, Nordiska rådet, besöker JO i fyra dagar med start den 25 november. Besöket är inriktat på JO:s administrativa funktioner.