2019-11-29 Besök av en delegation från Östliga partnerskapets parlament

Besök av en delegation från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland – generalsekreterarna från Östliga partnerskapets parlament, som en del av ett besök till Sveriges riksdag.