Tillsatta tjänster: Sex föredragande, ADM 240-2019

Information om anställningar som föredragande, rekryteringsärende ADM 240-2019. 

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 23 mars 2020 anställt:

Wilhelm Rönnqvist fr.o.m. den 25 maj 2020, ADM 79-2020.

Johannes Aronsson fr.o.m. den 4 maj 2020, ADM 80-2020.

Elenor Grönnå fr.o.m. den 10 augusti 2020, ADM 81-2020. 

Daniel Bergström fr.o.m. den 1 augusti 2020, ADM 82-2020. 

Victoria Lönn fr.o.m. den 1 juni 2020, ADM 83-2020. 

Mattias Karlsson fr.o.m. den 4 maj 2020, ADM 84-2020. 

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 14 april 2020.