Tillsatta tjänster: Tre föredragande, rekryteringsärende ADM 112-2020

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 29 juni 2020 anställt:

Maria Karlströms fr.o.m. den 1 september 2020, ADM 120-2020.
Eric Wahlberg fr.o.m. den 19 oktober 2020, ADM 121-2020.
Albert Pettersson fr.o.m. den 1 september 2020 ADM 122-2020.  

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 20 juli 2020.