Press

För frågor om anmälningar, pågående ärenden, beslut och liknande kontakta registraturen, telefon 08-786 51 00, eller skicka e-post.

För övriga frågor kontakta Anders Jansson, telefon 08-786 50 98 eller skicka e-post


 
 • Kommuner får kritik för kränkning av yttrandefriheten

  Göteborgs stad och Partille kommun får kritik för att ha förbjudit personalen att under arbetstid bära tröjor och knappar associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret.

  Publiceringsdatum: 2019-06-19

 • Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

  Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

  Publiceringsdatum: 2019-06-13

 • Intagna drabbas vid platsbrist

  Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

  Publiceringsdatum: 2019-06-11

 • Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

  Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.

  Publiceringsdatum: 2019-06-05

 • JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:69

  Publiceringsdatum: 2019-05-28

Visa fler