Allvarlig kritik mot Kronofogden

Under perioden december 2016–juli 2017 fick JO ett stort antal anmälningar med uppgifter om att Kronofogdemyndigheten låg efter med registreringen och bokföringen av inbetalningar som hade gjorts. Detta fick bl.a. till följd att anmälarna råkade ut felaktiga för utredningsåtgärder, utmätningar och försenade återbetalningar.

I sitt svar till JO tar Kronofogdemyndigheten på sig större delen av de brister som anmälarna påtalat och beklagade de olägenheter som handläggningen förorsakat anmälarna.

JO menar att Kronofogdemyndigheten misslyckats med att uppfylla kraven i sin instruktion om att uppgifterna ska utföras på ett rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt sätt. Orsaken är allvarliga fel och brister i myndighetens medelshantering och det är den högsta ledningens skyldighet att se till att denna viktiga del av verksamheten fungerar. JO riktar därför allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2017-11-15