Brister i behandlingen av en äldre kvinna

ChefsJO Elisabet Fura riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Jönköping, för att en kvinna, född 1945, inte fick tillgång till den sjukvård som hon var i behov av utan i stället transporterades till anstalten Ystad.

Bild på chefsJO Elisabet Fura. Foto: Pernille Tofte Fotograf: Pernille Tofte

I slutet av oktober 2013 begärde Kriminalvården att polisen skulle förpassa en kvinna född 1945 för att avtjäna ett kortare fängelsestraff. Den 28 augusti 2014 grep polisen kvinnan och förde henne till häktet Jönköping. Med hänvisning till kvinnans höga ålder och ”oklara hälsotillstånd” beslutade vakthavande befäl att hon skulle stå under tillsyn var femtonde minut.

– Detta kan inte tolkas på annat sätt än att personalen på häktet kände oro för kvinnans hälsotillstånd, men samtidigt gjorde bedömningen att hon inte var i behov av sjukvård. Det är enligt min mening direkt olämpligt att kriminalvårdspersonal, som saknar medicinsk utbildning, gör den typen av bedömningar, säger chefsJO Elisabet Fura.

Dagen efter träffade kvinnan en av häktets sjuksköterskor. Vid samtalet framkom att kvinnan inte kunde gå utan rollator och att hon hade hemtjänst varje dag. Sjuksköterskan noterade också att kvinnan gav ett lätt förvirrat intryck.

Den 29 augusti 2014 beslutade Kriminalvården att kvinnan skulle placeras i anstalten Ystad och hon transporterades dit samma dag. Vid medicinutdelningen senare under kvällen hittades hon liggande på golvet i sitt bostadsrum. Hon var förvirrad och anstalten beslutade att hon skulle stå under särskild tillsyn. På förmiddagen dagen efter tillkallades jourläkare som noterade att kvinnan var uttorkad och allmänt förvirrad och kvinnan transporterades till akutmottagningen i ambulans. Jourläkaren gjorde även bedömningen att kvinnans allmäntillstånd var ”väldigt dåligt”. En dag senare konstaterade anstaltens läkare att kvinnan hade ”ett omfattande vårdbehov” och efter tio dagar i anstalten placeras hon på ett vårdhem.

Kvinnan fick inte den sjukvård hon var i behov av på häktet i Jönköping och trots hennes dåliga hälsa beslutades att hon skulle transporteras till anstalten Ystad. Häktet upplyste inte heller placeringsgruppen om kvinnans tillstånd vilket gjorde att anstalten Ystad inte kunde förbereda ett mottagande av henne och att arbetet med att hitta en mer lämplig placering fördröjdes. Den bristande hanteringen har drabbat en redan utsatt människa och för det förtjänar häktet Jönköping allvarlig kritik, säger chefsJO Elisabet Fura.

Kritik riktas även mot anstalten Ystad för att ha dröjt med att tillkalla jourläkare.

I takt med att Sverige får en allt äldre befolkning har Kriminalvården fått ta emot allt fler intagna i behov av olika vårdinsatser och det är viktigt att myndigheten inför flexibla rutiner som gör att liknande situationer kan undvikas i framtiden. Jag noterar också att Kriminalvården saknar vårdavdelningar för att kunna ta emot kvinnliga intagna med ett omvårdnadsbehov, vårdavdelningar finns däremot för män. Jag kan inte se något godtagbart skäl till att kvinnliga intagna inte ska samma tillgång till vård som manliga intagna, avslutar Elisabet Fura.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2015-04-21