Försvarsmakten kritiseras för utformningen av en övning

ChefsJO Elisabet Fura kritiserar Försvarsmakten för utformningen av en övning som gjorde att det fanns stor risk för att civila skulle bli involverade mot sin vilja. Vidare konstateras att en kapten, utanför sin befogenhet, avvisade en person.

Bild på Elisabet Fura Fotograf: Pernille TofteChefsJO Elisabet Fura

Inför en hemvärnsövning hösten 2014 hade medverkande personal fått information om att ”fiendesoldater” kunde vara förklädda till civilister. Under övningen upptäcker soldaterna en man med radioutrustning inom övningsområdet, men på en plats som inte var avlyst – dvs. en plats där civilpersoner hade rätt att uppehålla sig.

Det insatskompani som skickades till platsen bad mannen visa legitimation och tittade även på den radioutrustning som fanns i mannens bil. Eftersom mannen inte befann sig inom avlyst område hade den militära personalen inte rätt att begära legitimation och det fanns inte heller någon skyldighet för mannen att visa upp bilens innehåll. 

Jag kan förstå att den militära personalen vidtog vissa åtgärder med tanke på att de fått instruktioner om att deltagare i övningen kunde uppträda som civilpersoner, men det framstår som mindre lyckat att genomföra en sådan övning på ett område dit civilpersoner har tillträde. Övningsledningen måste se till så att civilpersoner inte ofrivilligt blir en del av övningsscenariot, säger chefsJO Elisabet Fura.

Insatskompaniet rapporterade det inträffade till högre militär chef, en kapten, som övertog ansvaret för situationen när han anlände till platsen. I utredningen framkom uppgifter om att kaptenen bad radioamatören att avlägsna sig från platsen vilket han också gjorde.

Jag kan konstatera att händelsen skedde i ett område som inte omfattas av skyddslagens bestämmelser och därmed har det inte funnits något lagligt stöd för åtgärden, säger chefsJO Elisabet Fura.

Även om militär personal uppträder korrekt och vänligt så är det inte säkert att situationen uppfattas på samma sätt av den civilperson som kommer i kontakt med militär, beväpnad personal. Situationen som sådan kan förmedla att den enskilde måste rätta sig efter militärens önskemål. Av den anledningen vill jag understryka vikten av att militär personal utbildas i vilka befogenheter de har och därmed undvika den här typen av situationer, avslutar chefsJO Elisabet Fura.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2015-08-28