Häkten och anstalter uppfyller ej utlänningslagen fullt ut

JO har granskat möjligheterna till kontakter med omvärlden för personer som är förvarstagna enligt utlänningslagen och placerade i häkte eller anstalt.

Förvarstagna utlänningar ska ha samma möjlighet att ta kontakt med personer utanför inrättningen oavsett om de vistas i häkte, polisarrest, anstalt eller på Migrationsverkets förvar. Det är innebörden i en av de ändringar som infördes i utlänningslagen den 1 maj 2012. 

Den 19 juni 2012 besökte JO:s NPM-enhet häktet i Gävle och konstaterade att den aktuella lagändringen inte lett till några åtgärder från häktets sida. Efter att ha tagit del av protokollet från besöket beslutade chefsJO Elisabet Fura att utreda frågan om behandlingen av personer som är förvarstagna enligt utlänningslagen och placerade i häkte eller anstalt.

– Lagen ger uttryck för det självklara att förvarstagna utlänningar inte ska jämföras med personer som är misstänkta för brott, säger chefsJO Elisabet Fura.

Förvarstagna som vistas i Migrationsverkets förvar har rätt till obegränsad och okontrollerad användning av mobiltelefon och även rätt att använda dator med internetanslutning. De förvarstagna som placeras inom kriminalvården har begränsade möjligheter till såväl telefonsamtal som besök och saknar möjlighet till kontakt med omvärlden via internet. 

Kriminalvårdens överväganden och instruktioner om hur det nya regelverket ska tillämpas gör att förvarstagnas rättigheter till kontakter med omvärlden inte tillgodoses fullt ut på häkten och anstalter.

– Detta vill jag dock inte lägga Kriminalvården till last. Problemet grundar sig i att Kriminalvårdens lokaler är byggda för förvara människor misstänkta eller dömda för brott och där omvärldskontakter ska begränsas. Häkten och anstalter är inte en lämplig miljö för förvarstagna, säger chefsJO Elisabet Fura.

– Det vore, enligt min mening, mer naturligt att Migrationsverket fick ett större ansvar för de förvarstagna utlänningar som i dag placeras inom kriminalvården av säkerhetsskäl, avslutar chefsJO Elisabet Fura.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2014-05-28