Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Mitt

Den 13–14 november inspekteras Polismyndigheten, rätssavdelningen, rättsenhet Mitt. Inspektionen genomförs av JO Per Lennerbrant.

Läs mer om JO:s inspektioner

Senast uppdaterad 2019-11-05