Inspektion av Rättspsykiatri Vård Stockholm, sektion Nord

Den 12 – 13 november inspekteras Rättspsykiatri Vård Stockholm, sektion Nord. Inspektionen leds av ChefsJO Elisabeth Rynning. 

Läs mer om inspektioner

Senast uppdaterad 2019-10-30