Instagram-målet

JO skriver av den del av anmälan som rör polisen. Handläggningen av anmälan mot tingsrätten är ännu ej klar.

JO fick i veckan in anmälningar mot polisen i Göteborg och Göteborgs tingsrätt i anledning av den så kallade instagramhändelsen. Enligt anmälaren gjorde polisen fel som bland annat inte utredde brott mot en flicka och mot elever under upploppen.

JO tar normalt inte ställning i bedömningsfrågor, till exempel om det funnits skäl att inleda eller lägga ned en förundersökning. Den enskilde får i stället vända sig till åklagare och begära att besluten prövas. JO har framför allt av den anledningen kommit fram till att inte inleda någon utredning mot polisen. JO fortsätter handläggningen av anmälan mot tingsrätten. 

Senast uppdaterad 2013-07-05