JO granskar för närvarande inte polisens utredning i Fittjamålet

JO inleder inte någon granskning nu av polisens utredning i det s.k. Fittjamålet eftersom målet fortfarande pågår, men JO Cecilia Renfors utesluter inte att det kan bli aktuellt senare.

JO Cecilia Renfors Fotograf: JOJO Cecilia Renfors

Den 19 december meddelade Södertörns tingsrätt dom i ett mål om grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt. Tingsrätten frikände samtliga åtalade. I domen pekade tingsrätten på ett antal brister i förundersökningen som föregått åtalen. 

Domen har fått stor uppmärksamhet och Polismyndigheten, polisregion Stockholm, har JO-anmälts för brister i förundersökningen. Den 5 januari överklagade åklagaren domen till Svea hovrätt.

JO:s granskningar ska inte föregripa den ordinarie prövning som görs av domstolar eller andra myndigheteter. Genom att domen har överklagats är den ordinarie prövningen inte avslutad.

– De utredningsåtgärder som vidtagits av polisen under förundersökningen och hur dessa har utförts kan vara av betydelse för hovrättens prövning. Det är därför inte lämpligt att JO granskar dessa frågor innan åtalen har prövats slutgiltigt, säger JO Cecilia Renfors.

– När domen i målet fått laga kraft avser jag dock att på nytt överväga om det finns anledning för mig att granska förundersökningen, avslutar JO Cecilia Renfors

-----------------

Kontakt: Byråchef Stefan Nyman, 08-786 51 89

Läs besluten

Senast uppdaterad 2018-01-17