JO kritiserar Stockholmspolisen i samband med mc-olycka

En motorcykelförare, som misstänktes för bl.a. för grov vårdslöshet i trafik, förföljdes av flera polispatruller, däribland en polishelikopter, i mycket hög hastighet under cirka 20 minuter. Förföljandet avbröts men föraren fortsatte i mycket hög hastighet och tio minuter senare körde han in i en vägbom och förolyckades. Det långvariga förföljandet i mycket hög hastighet bedöms ha varit oförenligt med proportionalitetsprincipen

Självklart ska polisen ingripa mot trafikanter som kör i extrema hastigheter, det är deras skyldighet, men det finns alltid en avvägning mellan mål och medel. I det här fallet borde polisen på grund av de ökade riskerna som förföljandet innebar ha avbrutit detta redan när det stod klart att föraren inte skulle stanna. Riskerna vid insatserna stod inte i proportion till brottets allvar, säger chefsJO Elisabet Fura.

Händelsen inträffade i samband med en planerad trafikinsats mot s.k. Street Racing med motorcyklar. Cirka 15 polisfordon, däribland en polishelikopter, ingick i insatsen. Trots att det handlade om en planerad aktion där polisen haft goda möjligheter att förbereda sig för just den situation som uppstod, genomfördes alltså förföljandet på ett sätt som stred mot proportionalitetsprincipen. JO:s granskning har visat på brister vad gäller planering, kommunikation, samordning och ledning av insatsen mot motorcykelföraren. Dessa brister har medfört att såväl de enskilda polismännen som insatsledningen haft begränsade möjligheter att korrekt bedöma situationen och framstår som avgörande för att polisen kom att förfölja motorcykelföraren på det sätt som kom att ske. Ytterst ansvariga för detta är ledningen för Polismyndigheten i Stockholms län som därför kritiseras.

Granskningen visar på ett behov av att polisen förbättrar sitt arbetssätt vid planerade trafikinsatser. Det måste vara möjligt att ingripa mot trafikanter som kör i extrema hastigheter utan att risken för olyckor ökar dramatiskt, säger Elisabet Fura.

Läs hela beslutet »»

Senast uppdaterad 2013-06-19