JO lämnar över anmälningar till Riksenheten för polismål

JO har fått in flera anmälningar om polisens ingripande i samband med en fotbollsmatch den 15 mars mellan Malmö FF och Hammarby.

JO har fått in flera anmälningar om polisens ingripande i samband med en fotbollsmatch den 15 mars mellan Malmö FF och Hammarby. Klagomålen rör framför allt polisens användning av våld. Det bästa sättet att utreda sådana påståenden är inom ramen för en förundersökning. JO har därför lämnat över anmälningarna till åklagare vid Riksenheten för polismål.

Läs hela beslutet »»

Senast uppdaterad 2014-03-20