JO skriver av anmälan mot Stockholms läns landsting

A.J. har framfört klagomål mot Stockholms läns landsting då han begärt ut Filippa Reinfeldts Instagramkonto med hänvisning till offentlighetsprincipen. Först efter tre månader fick han svar från moderaterna i landstinget om att kontot är privat. 

Det är i första hand myndigheten själv och, efter ett eventuellt överklagande, kammarrätten som ska ta ställning till om det Instagramkonto A.J. begärt ut är att betrakta som en allmän handling. A.J. har möjligheten att vända sig till landstinget och begära ett formellt överklagbart beslut i ärendet. Mot denna bakgrund finner inte JO anledning till att inleda en utredning. 

Läs hela beslutet »»

Senast uppdaterad 2013-11-04