JO skriver av anmälan om svårt språk

JO har fått in tre anmälningar om svårt språk i gymnasieskolans kunskapskrav, vilket enligt anmälarna försvårar en likvärdig och rättssäker betygsättning av eleverna.

JO skriver av anmälningarna med motiveringen att 11 § språklagen, som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, framför allt tar sikte på den kommunikation som sker mellan en myndighet och den enskilda medborgaren. Skolans läroplaner är dokument av annat slag och den språkliga utformningen av ämnesplanernas kunskapskrav lämpar sig inte för en granskning av JO.

Läs hela besluten »»

Senast uppdaterad 2013-12-17