JO skriver av anmälningar mot Svea hovrätt

I ett brottmål nyligen i Svea hovrätt åtalades sex unga pojkar för grov våldtäkt. Rättens bedömning har väckt stor uppmärksamhet och JO har fått in fyra anmälningar mot Svea hovrätt.

A, B, C och D har anmält Svea hovrätt för handläggningen av ett brottmål. Klagomålen rör främst hovrättens bedömning av ett åtal mot sex unga pojkar för grov våldtäkt. JO:s granskning av våra domstolar avser emellertid främst en kontroll av att domstolarna följer de regler som gäller för hur mål och ärenden ska handläggas på ett formellt korrekt sätt. Däremot uttalar sig JO som regel inte om de bedömningar som domstolar och myndigheter gör. Anmälningarna föranleder därför inte några åtgärder eller något uttalande från JO:s sida. 

Länk till beslutet »»

Senast uppdaterad 2013-10-04