JO utreder inte Husby-fallet

JO har fått in anmälningar rörande åklagarens beslut nyligen om att lägga ned förundersökningen rörande den s.k. dödsskjutningen i Husby i maj i år.

JO tar normalt inte ställning i bedömningsfrågor, t.ex. om det funnits skäl att lägga ned en förundersökning. Den enskilde får i stället vända sig till åklagare och begära att besluten överprövas. JO har framför allt av den anledningen kommit fram till att inte inleda någon utredning i ärendet.

Senast uppdaterad 2013-08-20