JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:58

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2017-09-28