JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:84

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkande Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-02-26