JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:18

JO Cecilia Renfors har i dag yttrat sig över betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligöst Sverige (SOU 2018:18).

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-07-06