JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:22

JO Cecilia Renfors ha yttrat sig över betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) och promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-11-09