JO yttrar sig över promemorian DS 2017:58

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över promemorian EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58).

Läs hela yttrandet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2018-01-22