Riksdagen valde Cecilia Renfors till ny JO

Den 5 juni valde riksdagen Cecilia Renfors till ny JO. Hon tillträder posten den 1 september.

Cecilia Renfors är för närvarande hovrättslagman vid Svea hovrätt. Hon har tidigare bland annat varit direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och TV och har arbetat med internationella förhandlingar vid Justitiedepartementet. Mellan 1992 och 2003 var hon rättssakkunnig  och senare biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets processrättsenhet. Cecilia Renfors har också utrett frågor om upphovsrätten på internet, varit utredare i Patentspråksutredningen och ordförande i EU-rådsarbetsgruppen Civilrättskommittén under det senaste svenska ordförandeskapet.

Senast uppdaterad 2013-06-05