Riksdagen har valt nya justitieombudsmän

Onsdagen den 15 maj valde riksdagen två nya justitieombudsmän, Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant.

Katarina Påhlsson är född 1961 och arbetar sedan 2015 som hovrättslagman i Svea hovrätt. Innan dess arbetade hon som hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Katarina Påhlsson har också tjänstgjort som rådman och sedermera chefsrådman i Göteborgs tingsrätt. Hon har också deltagit som sekreterare och expert i olika statliga utredningar. Katarina Påhlsson är sedan 2017 tredje vice ordförande i Pressens opinionsnämnd och sedan 2015 medlem i Sveriges domstolars internationella expertbas.

Per Lennerbrant är född 1967 och arbetar som chefsrådman vid Stockholms tingsrätt sedan oktober 2018. Dessförinnan arbetade han som lagman vid Eskilstuna tingsrätt. Tidigare arbetade han sammanlagt drygt 14 år i Justitiedepartementet bl.a. som departementsråd tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor samt som ämnesråd vid straffrättsenheten. Per Lennerbrant har utrett bestämmelser om resning i brottmål och han har även arbetat som tillförordnad universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet.

Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant tillträder sin respektive post som JO den 9 september 2019.

Senast uppdaterad 2019-05-16