Kritik från JO för brister i förundersökningen om ett misstänkt planerat bombattentat i Göteborg

JO Cecilia Renfors kritiserar Polismyndigheten i Västra Götaland för brister i samband med ingripanden mot fyra män med anledning av misstankar om ett planerat bombattentat mot Femmanhuset i Göteborg i oktober 2010.

En kvinna berättade för polisen att hon hört en man tala i mobiltelefon om en bomb i köpcentret Femman. En utredning inleddes som även involverade Säkerhetspolisen, och tre män kom att misstänkas för förberedelse till terroristbrott. Efter förhör och husransakningar avskrevs alla misstankar mot dem.

JO konstaterar att det finns brister i den utredning som ledde fram till misstankarna mot de tre männen. Polisen begränsade utredningen av misstänkta telefonsamtal till en viss tiominutersperiod, utan att på annat sätt än genom förhör med vittnet försöka säkerställa hennes uppgifter i tiden. Det fanns uppgifter som tydde på att den valda perioden var felaktig, men de nådde inte rätt mottagare inom polismyndigheten. Polisen verkar också ha underskattat den sammanlagda effekten av andra svagheter i utredningen. 

Utöver bristerna i den inledande utredningen kritiserar JO att polisen felaktigt använde våld i samband med att den fjärde mannen, som skulle höras som vittne, hämtades till förhör.

Det finns anledning att se allvarligt på bristerna i utredningen, säger JO Cecilia Renfors. De fick till följd att fyra oskyldiga personer och deras familjer utsattes för ett våldsamt polisingripande i sina hem och för frihetsberövanden som inte var befogade.

JO kritiserar också en åklagare för att han inte tog ställning till om de misstänkta skulle ha tillgång till försvarare under de första förhören. Rätten till försvarare är en central rättssäkerhetsfråga.

Frihetsberövandena verkställdes tidigt en lördagsmorgon utanför jourdomstolarnas öppettid och det var angeläget att snabbt kunna hålla ingående förhör. Ärendet illustrerar nödvändigheten av att försvarare finns tillgängliga och kan förordnas även vid sådana tidpunkter. Detta kan endast lösas av rättsväsendets aktörer och lagstiftaren, och jag har därför skickat en kopia av mitt beslut till Justitiedepartementet och Sveriges advokatsamfund, säger JO Cecilia Renfors.

JO har valt att inte gå in på hur polisinsatsen mot de tre misstänkta männen genomfördes eftersom den har varit föremål för straffrättslig prövning av åklagare och då JO inte har tillgång till ett bättre underlag än vad åklagarna haft. 

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2014-06-13