Ny rapport från CPT:s besök i Sverige

Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) besökte Sverige i maj 2015. Nu har deras rapport kommit.

Rapporten tar bland annat upp frågan om restriktioner i häkten och hur frihetsberövade personer behandlas. 

– Vi välkomnar granskningen som är en viktig del i det arbete som JO utför under FN-protokollet OPCAT för att förhindra att frihetsberövade personer utsätts för omänsklig behandling eller bestraffning, säger chefsJO Elisabet Fura.

De rekommendationer som CPT lämnar utgör en naturlig del i JO:s arbete med identifiera och följa riskmoment på platser i Sverige där människor hålls frihetsberövade. 

Läs mer

Senast uppdaterad 2016-02-19