Omval av justitieombudsmän

Tisdagen den 29 april beslutade riksdagen att välja om JO Lilian Wiklund och ställföreträdande JO Cecilia Nordenfelt.

Bild på JO Wiklund och stf JO Nordenfelt. Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Lilian Wiklund och stf JO Cecilia Nordenfelt. Foto: Pernille Tofte.

Riksdagen beslutade att välja om JO Lilian Wiklund för fyra år från och med den 1 januari 2015 och stf JO Cecilia Nordenfelt för tiden från och med den 1 juni 2014 till och med den 1 juni 2016.

Senast uppdaterad 2014-05-02