Utredning av ett fall av isolering i anstalten Norrtälje

Med anledning av uppgifter i pressen om att en intagen sitter isolerad i Kriminalvårdens anstalt i Norrtälje sedan tre månader har chefsJO Elisabet Fura i dag beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda saken.

– Tre månader i avskildhet är lång tid och flera av de omständigheter som framkommit i media gör att jag vill titta närmare på fallet, säger chefsJO Elisabet Fura.

Senast uppdaterad 2013-11-07