Utredning mot domare vid Högsta domstolen läggs ned

Bild på JO Lars Lindström Fotograf: JOJO Lars Lindström

JO Lars Lindström har idag beslutat att lägga ned en förundersökning som rört en domare vid Högsta domstolen.

Förundersökningen inleddes den 8 januari 2018 och baserade sig på uppgifter som kommit från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Uppgifterna innebar att domaren uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle ha dömt i ett mål trots att han var jävig och att han därigenom skulle ha gjort sig skyldig till tjänstefel.

– Det är en mycket lägre tröskel för att inleda en förundersökning jämfört med vad som krävs för att delge någon en misstanke om brott och för att väcka åtal. Eftersom det i januari 2018 fanns anledning att anta att brott hade begåtts så inleddes en förundersökning, säger JO Lars Lindström.

Under förundersökningen har det hämtats in olika uppgifter och förhör har hållits med 13 personer. JO Lars Lindström har nu beslutat att lägga ned förundersökningen.

– Min bedömning av de uppgifter som nu finns i utredningen är att de inte visar att domaren vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet dömt i målet i strid med bestämmelserna om jäv, säger JO Lars Lindström.

Kontakt

Byråchef Carina Sjögren, 08-786 50 79
Föredragande Sophie Welander, 08-786 51 66

Läs beslutet i sin helhet

Senast uppdaterad 2018-06-19