Opcat

JO fullgör ett särskilt uppdrag som Nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – vilket innebär att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade. En speciell enhet, Opcat-enheten, arbetar med detta. Syftet är att bevaka att människor som hålls frihetsberövade inte utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning. Arbetet baseras på 2002 års fakultativa protokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat).

Observationer under inspektionen kan leda till att ombudsmannen gör ett särskilt uttalande i protokollen eller tar ett eget initiativ, dvs. lägger upp ett nytt ärende som utreds inom JO-ämbetet.

JO-uttalanden från Opcat-inspektioner


 • JO-uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg, den 22–23 februari 2017

  Publiceringsdatum: 2017-10-12

 • JO-uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Renforsen, den 19 och 20 april 2017

  Publiceringsdatum: 2017-09-29

 • JO-uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Rällsögården den 30 och 31 mars 2017

  Publiceringsdatum: 2017-09-29

 • JO-uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Hornö, den 21 och 22 mars 2017

  Publiceringsdatum: 2017-09-14

 • JO-uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Landstinget Dalarna, Rättspsykiatriska kliniken i Säter, den 18–20 oktober 2016

  Publiceringsdatum: 2017-05-18

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Västra Götalandsregionen, NU-sjukvården, Brinkåsen, avdelning 93, den 26–28 april 2016

  Publiceringsdatum: 2016-12-21

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Gävle den 6–7 september 2016

  Publiceringsdatum: 2016-12-08

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten Helsingborg, den 10 maj 2016

  Publiceringsdatum: 2016-10-11

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Öst, arresten Motala, den 12 april 2016

  Publiceringsdatum: 2016-09-27

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Nord, arresten Östersund, den 16 och 17 februari 2016

  Publiceringsdatum: 2016-09-01

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Göteborg, den 3–4 februari 2016

  Publiceringsdatum: 2016-07-15

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Östersund, den 16 och 17 februari 2016

  Publiceringsdatum: 2016-06-15

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Flen den 7–8 mars 2016

  Publiceringsdatum: 2016-06-03

 • JO:s uttalande i korthet om:

  Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg, den 3–4 februari 2016

  Publiceringsdatum: 2016-05-16