Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-11-24 Diarienummer:138-2020

  Individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvalls kommun och Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka får kritik för bristfällig handläggning när en flicka skulle placeras vid det hemmet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:1514-2020

  Socialnämnden i Gällivare kommun kritiseras i flera avseenden för handläggningen av ett ärende; bl.a. för hanteringen av en fråga om medgivande enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:9679-2020

  Allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten. Även kritik mot myndigheten för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:1598-2020

  Socialnämnden i Lessebo kommun får kritik för bl.a. bristfällig dokumentation av ett beslut om s.k. handräckning enligt 43 § LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:3349-2021

  Kritik mot Region Kalmar län för att patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 debiterats en avgift för uteblivet besök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-16 Diarienummer:8254-2020

  Uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-04 Diarienummer:723-2019

  Kritik mot Tekniska nämnden i Malmö stad för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-29 Diarienummer:4734-2019

  Försäkringskassan kritiseras för att inte ha underrättat en förälder om åtgärden att reducera antalet föräldrapenningdagar efter barnets fyraårsdag när reduceringen berott på att dagar återförts efter ett återkrav mot den andra föräldern

  Läs mer
Sök beslut
 

Anmälningar gällande vaccinpass

JO har tagit emot en stor mängd anmälningar mot bl.a. Folkhälsomyndigheten och regeringen om införandet av s.k. vaccinpass. JO har inte möjlighet att skicka ut en bekräftelse på att anmälan har tagits emot i varje enskilt fall. I de fall mottagningsbevis skickas ut kan det ske med viss fördröjning.

Inspektioner Fotograf: JO

Inspektioner av kriminalvården och polisen

Den 23-25 november genomför Opcat-enheten två inspektioner av kriminalvården och polisen.

Inspektioner Fotograf: JO

Inspektion av tillståndsenheten vid socialnämnden i Helsingborgs kommun

Den 1-2 december inspekterar JO Per Lennerbrant tillståndsenheten, vid socialnämnden i Helsingborgs kommun.

Pressmeddelande Fotograf: JO

Allvarlig kritik mot Tillväxtverket

Tillväxtverket får allvarlig kritik för att ha dröjt för länge med att lämna överklaganden vidare till förvaltningsrätten. Myndigheten får också kritik för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

Pressmeddelande Fotograf: JO

Kritik mot Region Kalmar

Region Kalmar får kritik för att ha tagit ut en avgift av patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19.

Text: Tillsatta tjänster Fotograf: JO

Ekonomi- och personaladministratör, ADM 252-2021

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret från 1 juli 2020 till 30 juni 2021.

Bild på justitieombudsmännen. Foton: Pernille Tofte Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS-logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.