Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-01-25 Diarienummer:6365-2019

  Polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-21 Diarienummer:6580-2019

  Kritik mot en rådman för kontakter med en av parterna i ett avslutat domstolsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-14 Diarienummer:2856-2020

  Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för bristande handläggning av ett ärende där ett 13-årigt barn som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-13 Diarienummer:3236-2021

  Viss kritik mot Region Halland för att ha tagit bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-22 Diarienummer:1748-2020

  Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-21 Diarienummer:9564-2020

  Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:8824-2019

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om verkställighetsförvar och verkställt ett beslut om utvisning trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla samt mot Migrationsverket för verkställighet av förvarsbeslutet.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:2939-2021

  Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Dölj information

  Sammanfattning

  På en enskild persons förfrågan om att få en allmän handling skickad till sig svarade Eksjö tingsrätt med att begära vissa uppgifter, bl.a. den enskildes personnummer. Det rådde inte någon sekretess för uppgifterna.

  JO konstaterar att den som begär att få allmänna handlingar per post eller e-post kan behöva lämna vissa uppgifter för fakturering, men understryker att det med hänsyn till det s.k. efterforskandeförbudet är viktigt att myndigheten formulerar sig med noggrannhet. Den enskilde får nämligen inte ges uppfattningen att han eller hon måste lämna uppgifter för att få del av handlingarna. Saklig och klar information om varför uppgifterna efterfrågas och om alternativa sätt att ta del av handlingarna bör ges, inte bara på domstolens webbplats utan även i direkt kontakt med enskilda.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2939-2021.pdf (137kb)
Sök beslut