Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2230-2019

  Allvarlig kritik mot Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om omplacering av en tolvårig pojke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2782-2018

  Uttalanden i vissa frågor om tvångsanvändning vid psykiatrisk heldygnsvård av underåriga patienter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:6300-2018

  Kriminalvårdens behandling av en intagen som matvägrat

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-15 Diarienummer:1254-2020

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att inte ha skickat beslut till den enskildes ombud i fyra omprövningsärenden; även fråga om bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-09 Diarienummer:7165-2020

  Kritik mot Tillväxtverket för långsam handläggning och bristande service i ärenden om stöd vid korttidsarbete. Även uttalanden om borttagna inlägg på myndighetens Facebooksida

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:8994-2019

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att under utredningen av ett ärende om sjukpenning ha begärt in uppgifter från en bank utan att ha haft stöd för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:6681-2020

  Förnyad kritik mot Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av två mål om sjukpenning och ett mål om skyddsjakt. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

  Läs mer
Sök beslut