Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-01-25 Diarienummer:6365-2019

  Polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-21 Diarienummer:6580-2019

  Kritik mot en rådman för kontakter med en av parterna i ett avslutat domstolsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-14 Diarienummer:2856-2020

  Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för bristande handläggning av ett ärende där ett 13-årigt barn som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-13 Diarienummer:3236-2021

  Viss kritik mot Region Halland för att ha tagit bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen

  Dölj information

  Sammanfattning

  Region Halland har erbjudit kostnadsfri vaccination mot covid-19 till den som är bosatt i eller långsiktigt vistas i regionen eller av annat skäl behöver vaccinera sig inom regionen. Vaccinationstider har kunnat bokas digitalt eller via en särskild telefonbokning. Efter en stor ökning av vaccinationsbokningar från patienter bosatta i andra regioner beslutade regionen den 16 april 2021 att inte längre erbjuda personer som inte var folkbokförda i Halland digital bokning.

  ChefsJO uttalar att vaccinationerna mot covid-19 har inneburit stora utmaningar för regionerna och att han har förståelse för att det skapades problem för Region Halland när ett stort antal patienter från andra regioner valde att söka sig dit för att vaccinera sig, särskilt som tilldelningen av vaccin och ersättningen från staten inte tog hänsyn till en sådan utveckling. ChefsJO konstaterar dock att regionen genom sitt beslut har prioriterat sina egna invånare framför patienter från andra regioner och därigenom inte levt upp till sin skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen att erbjuda öppen hälso- och sjukvård även till patienter från andra regioner. Regionen kan därför inte undgå viss kritik för sitt beslut att stoppa den digitala vaccinationsbokningen för personer bosatta utanför regionen.

  Den uppkomna situationen talar enligt chefsJO:s mening för att det kan finnas anledning att överväga behovet av särskilda bestämmelser för att hantera vaccinationer under en pandemi. Av rättssäkerhetsskäl är det också viktigt att lagstiftningen är klar och tydlig samt att undantag från allmänna grundläggande principer inte görs utan föregående grundlig utredning. Beslutet överlämnas därför till regeringen och den särskilda utredningen som fått uppdraget att se över smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3236-2021.pdf (414kb)
 • Beslutsdatum:2021-12-22 Diarienummer:1748-2020

  Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-21 Diarienummer:9564-2020

  Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:8824-2019

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om verkställighetsförvar och verkställt ett beslut om utvisning trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla samt mot Migrationsverket för verkställighet av förvarsbeslutet.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:2939-2021

  Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut