Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-02-26 Diarienummer:3196-2020

  Allvarlig kritik mot Hyres- och arrendenämnden i Linköping för brister vid hanteringen av en fråga om jäv m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-26 Diarienummer:4143-2019

  Arbetsförmedlingen kritiseras för att en enskild inte tillåtits använda finska och få svar på samma språk vid sin muntliga kontakt med myndigheten samt för bristande service

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-26 Diarienummer:6743-2019

  En åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i sidomaterialet i en avslutad förundersökning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:5013-2019

  Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Vemyra får kritik för en anställds agerande mot en ungdom som vårdades vid hemmet och för bristfällig hantering av händelsen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:5022-2019

  Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Vemyra får kritik för att en anställd utdelat ett slag mot en ungdom som vårdades vid hemmet och för bristfällig hantering av händelsen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:6560-2019

  Kritik mot Socialnämnden i Norrköpings kommun för handläggningen i samband med verkställandet av en tingsrätts interimistiska beslut om umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:856-2019

  En jouråklagare har beslutat om personell husrannsakan utan att det fanns något beslut om frihetsberövande av den eftersökta personen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-23 Diarienummer:8665-2019

  Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun kan inte undgå kritik för att inte ha godtagit en ansökan om försörjningsstöd som undertecknats av den enskildes gode man

  Dölj information

  Sammanfattning

  En kvinna var aktuell för försörjningsstöd hos nämnden. Kvinnan
  hade en god man med bl.a. uppdrag att bevaka hennes rätt. Nämnden krävde att kvinnan skulle underteckna ansökningar om försörjningsstöd själv eller tillsammans med den gode mannen.

  I beslutet konstaterar JO att det inte finns några formkrav för en ansökan om försörjningsstöd och att nämnden således inte kan kräva att den enskilde ska underteckna ansökan.

  En god man med uppdraget att bevaka den enskildes rätt hjälper honom eller henne att utöva sin rättsliga handlingsförmåga. I detta ligger att den gode mannen vidtar olika rättshandlingar för den enskildes räkning. Att ansöka om försörjningsstöd kan ingå i uppdraget att bevaka rätt. En förutsättning för att den gode mannen, i ett fall där den enskildes samtycke kan hämtas in, ska kunna ansöka om försörjningsstöd är att den enskilde samtycker till detta. Den gode mannen ska kontrollera att den enskilde samtycker till åtgärden.

  Enligt vad som kommit fram kunde kvinnan förmedla sin inställning till om en ansökan om försörjningsstöd skulle göras. Nämnden har inte gjort gällande att det skulle vara fråga om att kvinnan inte samtyckte till ansökan. Enligt JO borde nämnden ha godtagit att den gode mannen ansökte om försörjningsstöd för kvinnans räkning.
  Nämnden kan därför inte undgå kritik.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  8665-2019.pdf (143kb)
Sök beslut