JO Thomas Norling

JO sedan 2018.

Bild på JO Thomas Norling. Foto: Pernille Tofte

Bakgrund

Jur.kand. vid Uppsala universitet 1987. Thomas Norling tillträdde som JO 2018 och kom då närmast från Kammarrätten i Stockholm där han har varit lagman sedan 2014. Innan dess var han chefsjurist vid Pensionsmyndigheten. Han har tidigare bland annat varit kanslichef vid Insättningsgarantinämnden och rådman vid dåvarande länsrätten i Stockholm under 2007–2008. Thomas Norling har också medverkat i flera statliga utredningar. 

Ansvarsområde

  • Tillämpningen av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av miss­brukare i vissa fall (LVM).
  • Tillämpningen av bosättningslagen.
  • Tillämpningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Barnombudsmannen.
  • Socialförsäkringar (sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring; bostadsbidrag och andra inkomst­prövade förmåner; barnbidrag; underhållsstöd m.m.); Inspektionen för socialförsäkringen; Pensionsmyndigheten.
  • Övriga till Socialdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
  • Arbetsförmedlingen; Arbetsmiljöverket; arbetslöshetsförsäkring; övriga till Arbetsmarknadsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
Senast uppdaterad 2021-10-14